បច្ចេកវិទ្យា

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ៖ ការផលិតស្រូវសាលីសកល អាចកើនឡើងទ្វេដង ដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សរាប់លាននាក់ និងសន្សំដី

អងគ្លេស៖ យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រស្គាយញ៉ូវ បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ស្រូវសាលីគឺជាដំណាំ ដែលដាំដុះយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុត នៅលើពិភពលោក ហើយទី២បន្ទាប់ពីស្រូវ ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់របស់មនុស្ស ជាមួយនឹងការប្រមូលផលជាសកល នៅតាមតំបន់ មានចំនួន៧៥០លានតោន។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថា ការផលិតស្រូវសាលីសកល អាចកើនឡើងទ្វេដង ដោយការចូលទៅក្នុងសក្តានុពលហ្សែន ដែលមិនបានប្រើរបស់ដំណាំ។ ដោយប្រើបច្ចេកទេសទំនើប ដូចជាការបង្កាត់ពូជល្បឿន និងការកែសម្រួលហ្សែន ក្រុមអន្តរជាតិនៅពីក្រោយ ការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះ បាននិយាយថា វាអាចទៅរួចក្នុងការដាំដុះ ពូជស្រូវសាលីថ្មី ស្របតាមតំបន់នីមួយៗ ដែលពួកគេដាំដុះ។

អាស្រ័យលើហ្សែនរបស់ពួកគេ ពូជស្រូវសាលីខុសៗគ្នាចាប់យកទឹក ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងសារធាតុចិញ្ចឹមតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្នើថា ជាមួយនឹងដំណាំស្រូវសាលី មានហ្សែនល្អបំផុត នឹងអាចផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ នៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ក្នុងមួយហិចតា។

ការសិក្សាដឹកនាំដោយលោក Rothamsted Research របស់ចក្រភពអង់គ្លេស បានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ មានស្រាប់អំពីរបៀបដែលហ្សែនផ្សេងៗគ្នា រួមចំណែកដល់លក្ខណៈរុក្ខជាតិនីមួយៗ ដូចជាទំហំ រូបរាង ការរំលាយអាហារ និងការលូតលាស់។

ពួកគេបានដំណើរការការក្លែងធ្វើរាប់លាន ដើម្បីរចនាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព នូវរុក្ខជាតិស្រូវសាលីដ៏ល្អឥតខ្ចោះសមស្រប នឹងបរិស្ថានក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។ ដោយប្រៀបធៀបពូជទាំងនេះ ទៅនឹងពូជដែលសម្របតាមមូលដ្ឋាន ពួកគេបានរកឃើញ នៅគ្រប់ករណីទាំងអស់ថា ពូជស្រូវសាលីបច្ចុប្បន្ន មិនសូវដំណើរការសម្រាប់ទិន្នផលគ្រាប់ធញ្ញជាតិ៕ ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top