ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិន និង WHO អាចនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវ ករណីផ្ទុះជំងឺកូវីដ-១៩ ដំបូងនៅវូហាន់ 

ហ្សឺណែវ៖ គណៈកម្មការឯករាជ្យមួយ ដែលចាត់តាំងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានរិះគន់ប្រទេសចិន និងទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ ចំពោះការពន្យារពេលក្នុងការឆ្លើយតបដំបូង ចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-១៩នេះ។

ក្រុមអ្នកជំនាញចុះទៅដោះស្រាយ ការរីករាលដាលនៃមេរោគ ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូង ដោយក្រុងប៉េកាំង នៅចុងឆ្នាំ២០១៩ បានលើកឡើងថា“ បាត់បង់ឱកាស” ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនៅកាលបរិច្ឆេទមុន ហើយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោក ក៏កំពុង ចាត់វិធានការឱ្យធ្វើការងាររំពឹងទុករបស់ខ្លួនផងដែរ

ក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យ សម្រាប់ការត្រៀមបង្ការ និងការរាតត្បាត បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍បណ្តោះអាសន្នរបស់ខ្លួនថា“ អ្វីដែលច្បាស់ចំពោះគណៈកម្មាធិការ គឺវិធានការសុខភាពសាធារណៈអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយកម្លាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជាតិ នៅក្នុងប្រទេសចិន នៅក្នុងខែមករា” ។ 

នៅក្នុងនោះដែរ អ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទីក្រុងវូហានរបស់ប្រទេសចិន ដើម្បីស្រាវជ្រាវរកប្រភពដើមនៃវីរុសនេះ។

គណៈកម្មាធិការនេះក៏បានរិះគន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថា មិនបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រាអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ហើយរង់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំនោះប្រកាសអាសន្នសុខភាពសាធារណៈនៃការព្រួយបារម្ភអន្តរជាតិ ដែលជាកម្រិតប្រកាសអាសន្នជាអតិបរមា៕ដោយ ឈូក បូរ៉ា

Most Popular

To Top