ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ណាសា នឹងបង្ហោះផ្កាយរណប ៥ បង្កើតជារូបភាព 3D នៃផែនដី និងសិក្សាពីការផ្លាស់ប្តូរ អាកាសធាតុកំពុងបង្ក គ្រោះមហន្តរាយ ធម្មជាតិ

អាមេរិក ៖ អង្គការអវកាសណាសា កំពុងបង្កើតកម្មវិធីផ្កាយរណប ដែលផ្តោតលើផ្កាយរណប ដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ ពីផលប៉ះពាល់ នៃការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ និងព្រឹត្តិការណ៍អាកាស ធាតុអាក្រក់ នេះបើយោងតាមការចេញ ផ្សាយពីគេហទំព័រឌៀលីម៉ែល ។

ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាអ្នកឃ្លាំមើល ប្រព័ន្ធផែនដី យ៉ាងហោចណាស់ មានផ្កាយរណបចំនួន ៥ នឹងត្រូវបាញ់បង្ហោះ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៩ ដើម្បីបង្កើតទិដ្ឋភាពផែនដី ដោយ 3-D មើលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីបាតជើង រហូតដល់បរិយាកាសរបស់វា ។ ផ្កាយរណបនឹងក្រឡេក មើលតំបន់ទាំង មូលទាក់ទង ទៅនឹងសកម្មភាពមនុស្ស និងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុរួម ទាំងការឡើងលើអាកាស ការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ និងផលប៉ះពាល់ ណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរ អាកាសធាតុកំពុងជះឥទ្ធិពល លើអាហារនិងកសិកម្ម ។

ការវាស់ស្ទង់ការដួលរលំ នៃផ្ទាំងទឹកកកក៏ ដូចជាការរញ្ជួយដី ភ្នំភ្លើង និងការបាក់ដីក៏ជាផ្នែកមួយ នៃបេសកកម្ម ។ ការវាយតម្លៃគ្រោះរាំងស្ងួត និងការព្យាករណ៍ ដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើផែនការ ការប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់កសិកម្មក៏ជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មផងដែរ ។
លោក Bill Nelson រដ្ឋបាលរបស់ណាសា បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែង ការណ៍មួយថា ខ្ញុំបានឃើញផលប៉ះពាល់ នៃខ្យល់ព្យុះបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរ អាកាសធាតុកាន់តែខ្លាំង និងបំផ្លិចបំផ្លាញដូចជាការផ្លាស់ប្តូរ អាកាសធាតុ ដូចជា Maria និង Irma ។ ការឆ្លើយតប របស់រដ្ឋបាលBiden-Harris ចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវគ្នា នឹងការគំរាមកំហែង ដ៏ធំមួយ គឺរដ្ឋាភិបាលទាំងមូល និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ ដោយផ្ទាល់ ដើម្បីបំពេញ តាមពេលនេះ ។

Nelsonបន្តទៀតថា ក្នុងរយៈពេល ជាង ៣ ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះអ្វី ដែលយើងបានដឹងអំពីការប្រែប្រួល អាកាសធាតុរបស់ផែនដី ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែក លើការសង្កេត និងស្រាវជ្រាវផ្កាយរណប របស់ណាសា ។
អង្គការឃ្លាំមើល ប្រព័ន្ធផែនដីថ្មី របស់ណាសានឹង ពង្រីកការងារនេះ ដោយផ្តល់ឲ្យពិភពលោក នូវការយល់ដឹងមិនធ្លាប់ មានពីមុន មកអំពីប្រព័ន្ធអាកាសធាតុផែនដី របស់យើងដោយផ្តល់ឲ្យយើងនូវទិន្នន័យជំនាន់ ក្រោយមានសារសំខាន់ ក្នុងការកាត់បន្ថយ ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ និងការពារសហគមន៍ របស់យើងនៅពេលប្រឈម នឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ៕

Most Popular

To Top