ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃ ទិញកាណូតកើបសំរាម​ ដ៏ទំនើប២គ្រឿង ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​សំរាមរាប់​តោន ហូរ​ចូល​ទន្លេ​

កាណូត​រើស​ សំរាម​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ២​គ្រឿង​នឹងប្រើ​សម្រាប់​សំអាត​ទន្លេ​ ចៅ​ផ្រៈយ៉ា​ ដែល​ជា​ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី​ ដើម្បី​ អនាម័យ​ និង​បរិស្ថាន​ទន្លេ​ ត្រូវ​បាន​នាំចូលមក​​ដល់​ប្រទេស​ថៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយ។

កាណូត​នេះនឹង សំអាត​សំរាម​តាម​ដង​ទន្លេ​ ហើយដើរ​ដោយ​ថាមពល​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ​។ កាណូត​នេះ​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​ទន្លេ​ចៅ​ផ្រៈយ៉ា​ រវាង​ ខេត្ត​សាមុត​ប្រាកាន និង​បាងកក​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​ការ​រំពឹង​ទុក​ ក្នុង​១​ថ្ងៃ​ វាអាច​ប្រមូល​បាន​សំរាម​ ចន្លោះ​ពី​ ៣​ទៅ​៤​តោន​។

តាម​ការ​រំពឹង​ទុក​ ក្នុង​១​ថ្ងៃ​ កាណូត​​អាច​ប្រមូល​បាន​សំរាម​ ចន្លោះ​ពី​ ៣​ទៅ​៤​តោន​។ នេះ​គឺ​ជា​ជំហាន​មួយ​ទៀត​ នៃ​ដំណោះ​ស្រាយ​សំរាម​ តាម​ដង​ទន្លេ​ដែល​កំពុង​បំពុល​ទាំង​ទឹក​ទន្លេ រហូត​ដល់​សមុទ្រ​។ នៅ​ឆ្នាំ ២០១៧ មាន​កាក​សំណល់ ២១៧២ តោន​ឬ​ច្រើនជាង ១៧៣ លាន​បំណែក​ ហូរ​ចូល​ទន្លេ៕ Source: Sabay

Most Popular

To Top