ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មកស្គាល់បុរស​ជប៉ុន​ម្នាក់​ ដែលក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ ដំបូង​រៀន ​ចប់​​អនុបណ្ឌិត​ មុខវិជ្ជា​​និនចា ​

បុរស​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ម្នាក់ ​បាន​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ដំបូង​គេ ​ដែល​ទទួល​បាន​សញ្ញាប័ត្រ ​សិក្សា​​អ្នក​លេង​កាំបិត ​សាំម៉ូរៃ​ និនចា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មាន​ឈ្មោះ​ថា​ Genichi Mitsuhashi​ លោក​ជា​និស្សិត​ នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ Mie នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន ​បាន​រៀន​ចប់​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ​នៃ​មុខ​វិជ្ជា​សិក្សា​ពី​និនចា​ បន្ទាប់​ពី​​ចំណាយ​ពេល​ស្រាវជ្រាវ ​ចង​ក្រង​ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អស់​រយៈ​ពេល​២​ឆ្នាំ​ និង​ចាប់​យក​ជីវិត ​រស់​នៅ​បែប​និន​ចា។​

និនចា​បាន​លាក់​ខ្លួន ​ក្នុង​អាថ៌កំបាំង​ជាមួយ ​នឹង​បេសកកម្ម​ជា​ច្រើន​របស់​ពួកគេ​ ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​កត់ត្រា ​ទុក​រហូត​ដល់​សម័យ​តូកហ្គូវ៉ា ឬ​ក៏​​អេដូ។ មាន​ការ​បកស្រាយ​តិចតួច​ពី​ក្រុម​និនចា​មួយ​ចំនួន​តូច ​​ដែល​គេ​បាន​ស្គាល់​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរស​អាយុ​៤៥​ឆ្នាំ ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​លើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ និង​ហាត់​ក្បាច់គុន​ និង​​ជា​សិស្ស​ម្នាក់​ ក្នុង​ចំណោម​៣​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ ដែល​រៀន​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​និនចា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ Mie។​ លោក​គ្រោង​បន្ត​ការ​សិក្សា​ថែម​ទៀត ​ដើម្បី​ឆ្ពោះ​ទៅ​យក​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ផ្នែក​និនចា៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Most Popular

To Top