ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការសិក្សាថ្មី ៖ ការថ្ងូរមិនមែន ជាផ្នែកនៃចំណុចកំពូល របស់ស្ត្រី ក្នុងការរួមភេទឡើយ

អង់គ្លេស ៖ អ្នកស្រាវជ្រាវ ធ្វើការសិក្សាការឈាន ដល់ចំណុចកំពូល របស់ស្ត្រីដ៏អាថ៌កំបាំង បានសន្និដ្ឋានថា ការថ្ងូរមិនមែនជាផ្នែក របស់ការរួមភេទឡើយ ហើយគួរតែត្រូវបាន ដកចេញពីមាត្រដ្ឋាន ប្រើជាប្រចាំ ដើម្បីវាស់ស្ទង់បាតុភូត នេះយោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រស្គាយញ៉ូវ។

ស្ត្រីដែលមានមុនរដូវ និងក្រោយអស់រដូវ ត្រូវបានស្នើឲ្យបំពេញ កម្រងសំណួរ អំពីបទពិសោធន៍ នៃការឈានដល់ចំណុចកំពូល របស់ពួកគេទាំង ក្នុងបរិបទទោល និងដៃគូ ។ ពួកគេបានរួមបញ្ចូល សំណួរទាំងនៅលើមាត្រដ្ឋាន វាយតម្លៃ ចំណុចកំពូល (ORS) និងអារម្មណ៍ រាងកាយ នៃមាត្រដ្ឋានចំណុចកំពូល (BSOS) ទាំង២ ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅ នៃការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ទៅក្នុងអារម្មណ៍ ។

ORS រួមបញ្ចូលរបស់ដូចជា ញាប់ញ័រ ញ័រ ការកសាង និងលោតក៏ដូចជាគុណនាម ដែលទាក់ទងនឹងភាព ស្និទ្ធស្នាលផ្លូវចិត្ត ដូចជាស្រឡាញ់ ងប់ងល់ និងទន់ភ្លន់ ។ BSOS រួមមានដូចជាការដកដង្ហើមលឿន ការស្ពឹកអវយវៈក្រោម ការរមួលក្រពើ ការបែកញើស និងចង្វាក់បេះដូង កើនឡើង។
អ្នកស្រាវជ្រាវ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Ottawa បានរកឃើញអារម្មណ៍រាងកាយផ្សេងៗគ្នាក្នុងមាត្រដ្ឋានទាំង២មានវត្តមាន រួមទាំងដង្ហើមចង្រៃ សម្ពាធឈាមកើនឡើង និងក្តៅក្រហាយ ។ ប៉ុន្តែពួកគេណែនាំថា ការបញ្ចេញសំឡេងរួម (ឧ. ថ្ងូរ) គួរតែត្រូវបានដកចេញពី BSOS ។
ដោយយោងទៅលើការ សិក្សាពីមុនពីឆ្នាំ ២០១១ ពួកគេនិយាយថា ការថ្ងូរប្រហែលជាយ៉ាង ហោចណាស់ មួយផ្នែក ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ដោយស្មារតីរបស់ស្ត្រី។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថា ធាតុ ថ្ងូរត្រូវបាន ដកចេញពីវិធានការ ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ។

ការសិក្សាផ្តោត ដោយពណ៌នាអំពីការឈាន ដល់ចំណុចកំពូលរបស់ស្ត្រីថា ជាទិដ្ឋភាពមិនសូវយល់ច្បាស់ នៃការឆ្លើយតបផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រី ពួកគេបានចាប់ផ្តើម ធ្វើការស៊ើបអង្កេត ដោយជ្រើសរើសស្ត្រី ចំនួន ៦៣៧នាក់មានអាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ៨២ ឆ្នាំ ។ ការស្រាវជ្រាវរហូត មកដល់បច្ចុប្បន្នមានទំនោរ ផ្តោតលើការមិនកើតឡើង ភាពញឹកញាប់ និងភាពមិនដំណើរការ ពួកគេបាននិយាយថា ដោយបានធ្វើតិចតួចលើ “ទិដ្ឋភាពផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀត” ៕ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top