ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ភ័ស្តុតាង បញ្ជាក់ពីសង្គ្រាមមេរោគ និងច្រើនទៀត ដោយអង្គភាព ៧៣១ របស់ប្រទេសជប៉ុន

ចិន ៖ យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រឆៃណាឌៀលី និយាយថា ទម្រង់ជាច្រើននៃភ័ស្តុតាង រួមទាំងការកត់ត្រា ការសាកល្បង ឯកសារ និងបណ្ណសារបង្ហាញ ពីការអភិវឌ្ឍន៍បាក់តេរី ការពិសោធន៍ របស់មនុស្ស និងសង្គ្រាមមេរោគប្រព្រឹត្ត ដោយអង្គភាព ៧៣១ ជាអង្គភាពសង្គ្រាមជីវសាស្ត្រ និងគីមីរបស់ជប៉ុន ក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ។

អង្គភាព៧៣១ ជាមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវជីវសាស្ត្រ និងសង្គ្រាមគីមី សម្ងាត់កំពូលបានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុង Harbin ខេត្ត Heilongjiang ភាគឦសាន នៃប្រទេសចិន គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសរសៃប្រសាទ នៃសង្គ្រាមជីវសាស្ត្រ របស់ជប៉ុនក្នុងប្រទេសចិន និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងអំឡុង សង្គ្រាមលោកលើកទី២។ យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ៣,000 នាក់ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពិសោធន៍មនុស្ស ដោយអង្គភាព៧៣១ ហើយមនុស្សជាង ៣00,000 នាក់ក្នុងប្រទេសចិន ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអាវុធ ជីវសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជប៉ុន ។

កាលឆ្នាំ ១៩៤៩ សមាជិក១២ នាក់ នៃកងទ័ព Kwantung របស់ជប៉ុន ត្រូវបានកាត់ទោសជាឧក្រិដ្ឋជន សង្រ្គាមនៅទីក្រុង Khabarovsk ភាគខាងកើត នៃប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការផលិត និងប្រើប្រាស់អាវុធជីវសាស្រ្ត និង ធ្វើការពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្តអមនុស្សធម៌ ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ កំណត់ត្រានៃការសាកល្បងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម Khabarovsk មានរយៈពេល ២២ ម៉ោង ៥ នាទី និង ៥៧ វិនាទី មានខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ និងការរៀបចំអង្គភាព៧៣១ ក៏ដូចជាការពិសោធន៍ ផ្ទាល់របស់មនុស្ស ការធ្វើតេស្តិ៍ជាតិពុលក្នុងវាល ការរៀបចំ និងការអនុវត្តសង្គ្រាម មេរោគដោយអង្គភាព ៧៣១ ។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៦ ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៤៨ ក្នុងអំឡុងពេលសវនាការទីក្រុងតូក្យូ សហរដ្ឋអាមេរិក និងជប៉ុនបានឈាន ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយ ក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិក ទទួលបានទិន្នន័យស្តីពីការពិសោធន៍ របស់មនុស្ស ការពិសោធន៍បាក់តេរី សង្គ្រាមមេរោគ និងការពិសោធន៍ ឧស្ម័នធ្វើឡើង ដោយអង្គភាព ៧៣១ លើលក្ខខណ្ឌដែលអង្គភាព សមាជិកត្រូវបានលើកលែង ពីការទទួលខុសត្រូវ សង្គ្រាមរបស់ពួកគេ។ ជាលទ្ធផល ឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាម មេរោគជប៉ុនបានរត់គេច ពីការកាត់ទោសក្រុងតូក្យូ ។

នេះបើតាមលោក Jiao Hongshuang ជាប្រធានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ បាននិយាយថា សហភាពសូវៀត បានទាមទារម្តងហើយ ម្តងទៀត ឲ្យធ្វើបត្យាប័ន ឧក្រិដ្ឋជនសង្រ្គាម មេរោគជប៉ុនមុនខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤៩ ប៉ុន្តែវាបង្ហាញថា គ្មានប្រយោជន៍ ។ ជាលទ្ធផល វាបានធ្វើការកាត់ក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម Khabarovsk ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥-៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤៩៕ ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top