បច្ចេកវិទ្យា

ក្រុមហ៊ុនClearview AI ត្រូវពិន័យ ៧,៥លានផោន សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រូបភាព ជនជាតិអង់គ្លេស លួចបន្លំតាមអ៊ីនធើណេត ដោយខុសច្បាប់

អង់គ្លេស ៖ យោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រ ស្គាយញ៉ូវ បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលួចបន្លំដោយខុសច្បាប់ នូវរូបភាពចំនួន ២០ ពាន់លាន នៃមុខរបស់មនុស្ស ពី គេហទំព័រ ដោយគ្មាន ចំណេះដឹង ឬការអនុញ្ញាតរបស់ពួកគេ ហើយបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់ វាដើម្បីបង្កើតជាមូលដ្ឋាន ទិន្នន័យសម្គាល់មុខជាសកល ។

ក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់មុខ Clearview AI ត្រូវបាន ពិន័យជាទឹកប្រាក់ជាង ៧.៥ លានផោន ដោយអ្នកឃ្លាំមើល ឯកជនភាព របស់ចក្រភពអង់គ្លេស សម្រាប់ការប្រមូលរូបភាពមុខ របស់មនុស្សក្នុង ចក្រភពអង់គ្លេស ពីគេហទំព័រ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ ការិយាល័យស្នងការ ព័ត៌មាន (ICO) បាននិយាយថា នៅទូទាំងពិភពលោក ក្រុមហ៊ុនបានប្រមូលរូបភាព មុខមនុស្សជាង ២០ ពាន់លានរូបដោយខុសច្បាប់ ដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យអនឡាញ សកលសម្រាប់ការសម្គាល់មុខ ។

វាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ ដោយបញ្ជា ឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការទទួល និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នករស់ នៅចក្រភពអង់គ្លេស និងលុបទិន្នន័យ លើពួកគេ ដែលខ្លួនបានប្រមូលរួចហើយ។ ICO បានបន្តថា ដោយសារចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សង្គម របស់ចក្រភពអង់គ្លេសច្រើន មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ Clearview AI ទំនងជារួមបញ្ចូលទិន្នន័យ យ៉ាងច្រើនពីអ្នករស់នៅ ចក្រភពអង់គ្លេស ត្រូវបានប្រមូលដោយគ្មាន ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ ។

ទោះបីជា Clearview AI លែងផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន ដល់អង្គការចក្រភពអង់គ្លេស ក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនមានអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត ដូច្នេះក្រុមហ៊ុន នៅតែប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នករស់នៅចក្រភពអង់គ្លេស ។ Clearview AI ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីមួយ ដែលអតិថិជនអាចប្រើ ដើម្បីបង្ហោះរូបថត របស់នរណាម្នាក់ដើម្បីព្យាយាម និងកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគេ ដោយពិនិត្យមើលពួកវាប្រឆាំង នឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ដែលមិនស្របច្បាប់របស់វា ។

អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមមានអង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម និងប៉ូលីសជាច្រើន ហើយមូលដ្ឋាន ទិន្នន័យរបស់ខ្លួន បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីអ្នក នយោបាយអាមេរិក និងអង្គការសេរីភាព ស៊ីវិល ៕ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top