បច្ចេកវិទ្យា

ប្រធាន Facebook លោក Mark Zuckerberg ត្រូវគេប្តឹងអំពីរឿងអាស្រូវការបំពានទិន្នន័យ Cambridge Analytica ដ៏ធំ

អាមេរិក៖យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រស្គាយញ៉ូវ បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ស្ថាបនិក Facebook លោក Mark Zuckerberg កំពុងត្រូវបានប្តឹងដោយរដ្ឋ Columbia សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលចង់ឲ្យលោក ទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះរឿងអាស្រូវ Cambridge Analytica បានរំលោភលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន របស់មនុស្សរាប់លាននាក់។

ទីប្រឹក្សានយោបាយត្រូវ បានចោទប្រកាន់កាលឆ្នាំ ២០១៨ ពីការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដល់ទៅ ៨៧ លាននាក់ដោយខុសច្បាប់ ហើយ Facebook គឺជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងមួយចំនួន ប៉ុន្តែនេះជាលើកដំបូងដែល Zuckerberg ត្រូវបានគេប្តឹងដោយផ្ទាល់។

ទិន្នន័យនេះត្រូវបានគេចោទថា ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោត ប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ ២០១៦។ អគ្គមេធាវីរបស់ DC លោក Karl Racine បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ប្រឆាំងនឹងលោក Zuckerberg នៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ DC ។ លោកកំពុងស្វែងរកការខូចខាត និងការពិន័យពីលោក Zuckerberg ។

ពាក្យបណ្តឹងនេះបញ្ជាក់ថា លោក Zuckerberg បានចូលរួមដោយផ្ទាល់ លើការសម្រេចចិត្ត របស់ក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗ ហើយបានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់អាចកើតមាន នៃការចែករម្លែកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាបានកើតឡើងលើករណី ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនរុករកទិន្នន័យ Cambridge Analytica ជាដើម។

ពាក្យបណ្តឹងនិយាយថា លោក Zuckerberg ជាសហស្ថាបនិក Facebook បានដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួន ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ គ្រប់គ្រងច្រើនជាង ៥០ភាគរយ នៃភាគហ៊ុនបោះឆ្នោតរបស់ Facebook និងរក្សាកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រង មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានលើប្រតិបត្តិការរបស់ Facebook ដូចដែលវាបានរីកចម្រើន ទៅជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏ធំបំផុត លើពិភពលោក៕ ដោយ៖លីភីលីព

Most Popular

To Top