បច្ចេកវិទ្យា

Google និង Meta ប្រឈមនឹងការ ផាកពិន័យជាកំណត់ត្រា នៅកូរ៉េខាងត្បូង ជុំវិញការបំពាន ឯកជនភាព

សេអ៊ូល ៖ និយតករ បាននិយាយថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានពិន័យ Google និង Meta ចំនួនជាង ៧១ លានដុល្លារ ជាសមូហភាពសម្រាប់ ការប្រមូលព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយគ្មានការយល់ព្រម សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តម្រូវតាមនិយតករ ជាការផាកពិន័យ ការការពារទិន្នន័យខ្ពស់បំផុត មិនធ្លាប់មានរបស់ប្រទេស យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេ ។

គណៈកម្មការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន បាននិយាយថា ការស៊ើបអង្កេត ទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំង២បានរកឃើញថា ពួកគេបានប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យ លើអ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ និង ត្រួតពិនិត្យ ការប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ និងកម្មវិធីរបស់ពួកគេ ។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់បង្ហាញ ពីចំណាប់អារម្មណ៍ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមអ៊ីនធើណេត តាមតម្រូវការ ។

ទាំង Google និង Meta មិនបានជូនដំណឹងយ៉ាងច្បាស់ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ កូរ៉េខាងត្បូង អំពីការអនុវត្តនេះ ឬទទួលបានការយល់ ព្រមពីពួកគេ ជាមុននោះទេ ។ ជាលទ្ធផល Google ត្រូវបាន ពិន័យជាប្រាក់ ៦៩.២ ពាន់លានវ៉ុន (៤៩.៧ លានដុល្លារ) និង Meta ៣០.៨ ពាន់លានវ៉ុន (២២.១ លានដុល្លារ) ។ គណៈកម្មការនេះបាននិយាយ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែង ការណ៍មួយថា វាគឺជាការផាកពិន័យ ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការរំលោភលើច្បាប់ ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ។

និយតករបាននិយាយថា អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ៨២ ភាគរយសម្រាប់ Google និង ៩៨ ភាគរយសម្រាប់ Meta បានធ្វើឲ្យពួកគេ ប្រមូលទិន្នន័យ ដោយមិនដឹងខ្លួនអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេត របស់ពួកគេ ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថា វាអាចនិយាយបានថា លទ្ធភាព និងហានិភ័យ នៃការរំលោភសិទ្ធិ របស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺខ្ពស់ ។

កាលពីឆ្នាំមុន ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានពិន័យក្រុមហ៊ុន Google ជិត ១៨០លានដុល្លារសម្រាប់ ការបំពានលើការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទ និងទីផ្សារកម្មវិធី ដោយនិយាយថា វាកំពុងរារាំងការប្រកួត ប្រជែងទីផ្សារ។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់អាមេរិក ត្រូវបានគេរិះគន់ជាប្រចាំ ចំពោះការត្រួតត្រាទីផ្សារ ដោយការលើក ដៃគូប្រជែង ដោយរដ្ឋាភិបាល ជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក កំពុងស្វែងរក ដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកគេ ៕

Most Popular

To Top