ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាមេរិក អនុម័តការស្ដុកទុក វ៉ាក់សាំង Pfizer រយៈពេល ២ សប្តាហ៍ នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ខុសពីការទាមទារកន្លងម

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ និយតករឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឱ្យវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគឆ្លង ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer Inc ត្រូវដឹកជញ្ជូន និងរក្សាទុករហូតដល់ពីរសប្តាហ៍ នៅសីតុណ្ហភាព ត្រជាក់បង្កកធម្មតា ជំនួសឱ្យលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ដែលបានទាមទារពីមុន។

រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឪសថអាមេរិក បានឲ្យដឹងថា“ សីតុណ្ហភាពជំនួស សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន និងការស្ដុក នឹងជួយបន្ធូរបន្ទុកនៃការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ស្តុកត្រជាក់បំផុត សម្រាប់កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង និងអាចជួយចាក់វ៉ាក់សាំងទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀត” ។

មុនពេលសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ FDA បានតម្រូវឱ្យរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងទូទឹកកក នៅសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី ៨០ អង្សាសេនិង ៦០ អង្សាសេក្នុងរយៈពេលអតិបរមា ៦ ខែ។

និយតករបានឲ្យដឹងថា ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរឥឡូវនេះវ៉ាក់សាំង អាចត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងចន្លោះពី ២៥ ដល់ដក ១៥ អង្សាសេ និងមានរយៈពេលរហូតដល់ ២ សប្តាហ៍។

ក្រុមហ៊ុន Pfizer ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងស្វែងរកការយល់ព្រមស្រដៀងគ្នាពីនិយតករនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀត។ វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងដៃគូរបស់ខ្លួន គឺក្រុមហ៊ុន BioNTech SE ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសជប៉ុន និងប្រទេសដទៃទៀត។

កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ បានឲ្យដឹងថា ពួកគេបានបញ្ជូនទិន្នន័យទៅរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឪសថ បង្ហាញថា វ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេ នៅតែមានស្ថេរភាពក្នុងរយៈពេលសរុប ២ សប្តាហ៍ នៅពេលរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាព ២៥ អង្សាសេទៅ ១៥ អង្សាសេ ដែលពួកគេឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងទូកទឹកកកឱសថ។

វាអាចត្រូវបានបញ្ជូនម្តង ក្នុងស្ថានភាពជ្រុល ដែលបានណែនាំ ប៉ុន្តែពេលវេលាសរុបនៃការស្ដុកចន្លោះពី ២៥ អង្សាសេទៅ ១៥ អង្សាសេគួរតែត្រូវបានតាមដាន ហើយមិនគួរលើសពីពីរសប្តាហ៍នោះទេ៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

Most Popular

To Top