ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នករស់នៅអាយុ​ ១០៥ មានប្រវត្តិហ្សែន ពិសេសជួយឲ្យរាងកាយ របស់ពួកគេកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ជួសជុលDNA

អ៊ីតាលី ៖ ការស្រាវជ្រាវមួយបានរកឃើញថា ប្រជាជនដែលរស់នៅលើពិភពលោក មានអាយុវែងជាង១០៥ ឆ្នាំដោយសារតែមានប្រវត្តិហ្សែនពិសេស ដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគេ កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួសជុល DNA ឡើងវិញ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រឌៀលីម៉ែល។

អ្នកស្រាវជ្រាវបាន ប្រៀបធៀបហ្សែន ជាបន្តបន្ទាប់ នៃជនជាតិអ៊ីតាលី ៨១ នាក់ ដែលមានអាយុ ១០៥ ឆ្នាំ និងមនុស្សពេញវ័យ ដែលមានសុខភាពល្អ មកពីតំបន់តែមួយ មានអាយុប្រហែល ៦៨ ឆ្នាំ ។ ពួកគេបានរកឃើញថា ការផ្លាស់ប្តូរហ្សែនមួយចំនួន ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅ នឹងការជួសជុល DNA ហើយសុខភាពកោសិកា និងការស្លាប់របស់កោសិកា ដែលខូចខាតកើតមាន ចំពោះមនុស្សមានអាយុលើសពី១០៥ ឆ្នាំ ។

ក្រុមនេះបាននិយាយថា ការសិក្សានេះតំណាងឲ្យលើកដំបូងដោយចៃដន្យ របស់មនុស្សដែលមានភាពរឹងមាំខ្លាំងបំផុត ត្រូវបានគេតែងតាំងដោយលម្អិត។ ការរកឃើញនេះបញ្ចេញពន្លឺចែងចាំង នូវរបៀប ដែលមនុស្សខ្លះគ្រប់គ្រង រស់នៅក្នុងជីវិតដ៏វែងបែបនេះ ខណៈពេលដែលនៅតែចៀសវាង ការធ្វើឲ្យអន្តរាយ នៃជំងឺទាក់ទងនឹងអាយុ ៕ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top