កីឡា

មក​ស្គាល់​កីឡាករ​វ័យ​ក្មេង​ ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ ខ្ពស់​បំផុត​នៅ​ La Liga

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​កីឡាករ​វ័យ​ក្មេង​ទាំង​១០ នៅ​ក្នុង​ La Liga ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​ ជាង​គេ​នៅ​ក្នុង​ពេល​នេះ​៖

១. Ansu Fati៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​វ័យ​១៨ឆ្នាំ​ របស់​ក្លឹប​ Barcelona មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ជាង​ ៩៥លាន​ដុល្លារ​។

២. Vinicius Junior៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​វ័យ​២០ឆ្នាំ​ របស់​ក្លឹប​ Real Madrid មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ជាង​ ៥៩លាន​ដុល្លារ​។

៣. Rodrygo៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​វ័យ​១៩ឆ្នាំ​ របស់​ក្លឹប​ Real Madrid មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ជាង​ ៥៣លាន​ដុល្លារ​។

៤. Pedri៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​វ័យ​១៧ឆ្នាំ​ របស់​ក្លឹប​ Barcelona មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ជាង​ ៣៥​លាន​ដុល្លារ​។

៥. Takefusa Kubo៖ ខ្សែបម្រើ​វ័យ​១៩ឆ្នាំ​ របស់​ក្លឹប​ Villarreal មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ជាង​ ៣៥លាន​ដុល្លារ​។

៦. Trincao៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​វ័យ​២០ឆ្នាំ​ របស់​ក្លឹប​ Barcelona មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ជាង​ ៣៥លាន​ដុល្លារ​។

៧. Kang In Lee៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​វ័យ​១៩ឆ្នាំ​ របស់​ក្លឹប​ Valencia មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ជាង​ ២៣លាន​ដុល្លារ​។

៨. Sergino Dest៖ ខ្សែ​ការពារ​វ័យ​២០ឆ្នាំ​ របស់​ក្លឹប​ Barcelona មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ជាង​ ២៣លាន​ដុល្លារ​។

៩. Ander Barrenetxea៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​វ័យ​១៨ឆ្នាំ​ របស់​ក្លឹប​ Real Sociedad មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ជាង​ ១៣លាន​ដុល្លារ​។

១០. Bryan Gil៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​វ័យ​១៩ឆ្នាំ​ របស់​ក្លឹប​ Sevilla មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ជាង​ ១០លាន​ដុល្លារ​៕

ដោយ ៖ sabay

Most Popular

To Top