បច្ចេកវិទ្យា

អង់គ្លេស នឹងលុបចោល ពន្ធរាប់ពាន់លានផោន លើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស បន្ទាប់ពីកំណែទម្រង់សកល

ចក្រភពអង់គ្លេស៖ ចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសជាផ្លូវការ នឹងលុបចោលពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស ដូចជា Facebook, Google និង Amazon ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបានកើនឡើងរាប់ពាន់លាន បន្ទាប់ពីកំណែទម្រង់ពិភពលោក ត្រូវបានយល់ព្រម យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រស្គាយញ៉ូវ។

ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំមុន បានចាប់ផ្តើមពន្ធលើសេវាកម្មឌីជីថល ២ ភាគរយលើការលក់ ដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកសេវាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងទីផ្សារអនឡាញដែលរកបានរតនាគារ៣០០ លានផោនក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ ២០២០/២១ ។

នោះគឺជាការឆ្លើយតប ចំពោះការព្រួយបារម្ភថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពហុជាតិ រកលុយបាននៅចក្រភពអង់គ្លេស កំពុងផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេ ទៅក្រៅប្រទេសជាកន្លែងដែលពួកគេអាចត្រូវបាន គេយកពន្ធក្នុងអត្រាទាប។ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយ នៅពេលនោះថា ខ្លួននឹងលុបចោលការយកពន្ធនៅពេលមាន ដំណោះស្រាយជាសាកល។

នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង ដោយបានឯកភាពពីប្រទេសចំនួន ១៣៦ កាលពីដើមខែនេះរំពឹងថា នឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ ២០២៣ ក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍ធំបំផុត និងទទួលបានផលចំណេញច្រើនបំផុត នឹងត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបង់ពន្ធយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីផ្សារដែលពួកគេ ធ្វើអាជីវកម្មមិនមែនតែកន្លែងពួកគេមាននោះទេ៕ ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top