បច្ចេកវិទ្យា

រដ្ឋតិចសាស់ប្តឹង Google ជុំវិញការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុក្នុងស្រុក សម្រាប់ស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួន

រដ្ឋតិចសាស់៖អគ្គមេធាវីរបស់រដ្ឋតិចសាស់បានប្តឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សអាមេរិក Google ដោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនបានស្នើឲ្យ Radio DJs ក្នុងស្រុកកត់ត្រាការយល់ព្រមផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ស្មាតហ្វូនដែលពួកគេមិនបានប្រើប្រាស់ ឬត្រូវបានផ្តល់ឲ្យយោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេ។

ពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដាក់នៅ Montgomery County អគ្គមេធាវីសាធារណៈរដ្ឋ Ken Paxton បាននិយាយថា Google បានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តមិនពិត និងបំភាន់ក្នុងការរំលោភលើការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មបោកបញ្ឆោតរបស់រដ្ឋតិចសាស់ និងច្បាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់។ ពាក្យបណ្ដឹងនិយាយថា Google បានជួល iHeartMedia កាលខែតុលា ឆ្នាំ ២0១៩ ដើម្បីឲ្យមានបុគ្គលិកលក្ខណៈវិទ្យុរបស់ខ្លួនរួមទាំងអ្នកនៅទីផ្សារក្នុងតំបន់ Dallas និង Houston កត់ត្រាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ Pixel 4 ដែលជាស្មាតហ្វូនម៉ាក Google ។

ប៉ុន្តែនៅពេលថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះ ពាក្យបណ្ដឹងនិយាយថា ទូរសព្ទមិនទាន់ចេញលក់ ហើយគ្មាន DJ ណាម្នាក់ប្រើទេ។ ឈុតនេះនិយាយថា ទោះបីជា iHeartMedia បង្ហាញឲ្យ Google នូវលក្ខណៈបំពាននៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ប្រសិនបើ DJs មិនបានប្រើវាក៏ដោយ Google មិនបានផ្តល់គំរូទូរស័ព្ទទេ។ អ្នកនាំពាក្យរបស់ Google លោក José Castañeda បាននិយាយថា ពួកគេប្រកាន់យកការអនុលោមតាមច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងមានគោលការណ៍ក្នុងការជួយធានាថាពួកគេអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិ។

លោក Castañeda បាននិយាយថា យើងនឹងពិនិត្យមើលពាក្យបណ្តឹង ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់របស់ AG ហាក់ដូចជាបង្ហាញខុសអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះ ។ Paxton ក៏បានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Google កាលខែធ្នូ ឆ្នាំ ២0២0។ នៅក្នុងបណ្តឹងនោះ រដ្ឋតិចសាស់បានដឹកនាំក្រុមរដ្ឋមួយ ដោយចោទប្រកាន់ថា Google កំពុងដំណើរការផ្តាច់មុខការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលខុសច្បាប់ក្នុងការជជែកជាមួយ Facebook ។

Google ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Mountain View រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានហៅការទាមទារនៅក្នុងបណ្តឹងនោះថា “គ្មានប្រយោជន៍”៕

Most Popular

To Top