បច្ចេកវិទ្យា

ក្រុមហ៊ុន Facebook ប្ដឹងពីបទឆបោក របស់តារាល្បី ខាងផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មគ្រីបតូ

អាមេរិក ៖ យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រស្គាយញ៉ូវ បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម កំពុងត្រូវបានគេចោទ ប្រកាន់ថា បានដឹង ពីការឆបោក ដែលគាំទ្រតារាល្បីត្រូវបានដំណើរ ការនៅលើបណ្តាញ Facebook ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទេ ។

ក្រុមហ៊ុនមេ របស់ Facebook ឈ្មោះ Meta កំពុងត្រូវបានប្តឹងពីបទផ្សព្វផ្សាយ សម្រាប់ការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មគ្រីបតូ បោកប្រាស់ ដោយអ្នកឃ្លាំមើល ការប្រកួតប្រជែង របស់អូស្ត្រាលី ។ Facebook ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ ដំណើរការការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលលើកទឹកចិត្តមនុស្ស ឲ្យវិនិយោគលើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងគម្រោងរកលុយផ្សេងទៀត តាមពិតទៅគឺបោកប្រាស់ដែលនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ ខាតបង់ច្រើនជាង ៦៥0,000ដុល្លារអូស្ត្រាលី ។

យោងតាមគណៈកម្មការ ប្រកួតប្រជែង និងអ្នកប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលី (ACCC) បានប្រកាសដំណើរការតុលាការប្រឆាំងនឹង Meta ថា តារាល្បីៗបង្ហាញ លើការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម មិនដែលបានអនុម័ត ឬគាំទ្រពួកគេទេ។ ACCC បាននិយាយថា ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែល Facebook ត្រូវបានគេចោទ ប្រកាន់ថា ដំណើរការ នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយកអ្នកប្រើប្រាស់ ទៅកាន់អត្ថបទ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ក្លែងក្លាយរួមបញ្ចូលការ ដកស្រង់សន្មតថា ជាបុគ្គលសាធារណៈមានលក្ខណៈពិសេសលើការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មដែលគាំទ្រ រូបិយបណ្ណរូបិយបណ្ណ ឬគ្រោងការណ៍រកលុយ៕

Most Popular

To Top