បច្ចេកវិទ្យា

ពិភពចក្រវាល កំពុងកើតរឿងចម្លែក សូម្បីអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត មិនទាន់រកឃើញ មូលហេតុនៅឡើយ!

អង្គការណាសា របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានឱ្យដឹងថា មានអ្វីមួយចម្លែកកំពុងកើតឡើង មកលើចក្រវាលរបស់ផែនដី ដោយមានការបម្រែ បម្រួលលឿន ជាងការរំពឹងទុក។

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត បាននឹងកំពុងសិក្សា ទិន្នន័យថ្មីពី Hubble Space Telescope ដោយអះអាងថា ការប្រែប្រួលរបស់ចក្រវាល មានភាពលឿនរហ័ស ខ្លាំងណាស់ បើធៀបជាមួយពេលវេលា ដែលគេរំពឹងទុក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ នៅមានភស្តុតាងមួយចំនួនទៀត បានបញ្ជាក់ថា កាឡាក់សុីផ្សេងៗទៀត កំពុងផ្លាស់ទីចេញឆ្ងាយពី មីគីវ៉េ (Milky Way) យ៉ាងលឿនរហ័សផងដែរ ។

ប៉ុន្តែ​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ ​មិន​ទាន់​អាច​សន្និដ្ឋាន​ថា ​កត្តាទាំងនេះ បណ្តាមកពីមូលហេតុអ្វី​បាន​ទេ ដូច្នេះ​អ្វី​ដែលអាច​និយាយ​បាន នៅពេលនេះ គឺ​គ្រាន់តែអះអាងថា មាន​អ្វី​ចម្លែក​កំពុង​តែ​កើត​ឡើង នៅក្នុងពិភពចក្រវាល ។ ដោយឡែក ទិន្នន័យរបស់ Hubble ដែលគ្របដណ្ដប់លើវត្ថុលោហធាតុ ជាច្រើនប្រភេទ ដែលដើរតួជា សញ្ញាសម្គាល់ពីចម្ងាយ គាំទ្រគំនិតដែលថាមានអ្វីចម្លែកកំពុងកើតឡើង និងប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹង ការរកឃើញនូវរូបវិទ្យាថ្មីផងដែរ ៕

Most Popular

To Top