សេដ្ឋកិច្ច​

ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ធ្លាក់ចុះ ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភ អំពីសំណើររបស់លោក Elon Musk នៃការកាន់កាប់ Twitter

អាមេរិក៖ យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រស្គាយញ៉ូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ការផ្តល់ជូនរបស់លោក Elon Musk ដើម្បីទិញ Twitter មិនទាន់ត្រូវបានអនុម័ត ដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុននៅឡើយទេ ប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគ ក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Tesla របស់លោកមានការព្រួយបារម្ភរួចទៅហើយ។

ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បានធ្លាក់ចុះ ១២.២ភាគរយពេញមួយយប់ ដោយបានលុប ១២៦ ពាន់លានដុល្លារ ចេញពីតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភ ពីវិនិយោគិនថា នាយកប្រតិបត្តិ Elon Musk អាចនឹងលក់ភាគហ៊ុនរបស់លោក ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ភាគហ៊ុន សម្រាប់ការទិញ Twitter របស់លោក ចំនួន ៤៤ ពាន់លានដុល្លារ។

ការធ្លាក់ចុះនៃភាគហ៊ុន Tesla នឹងស្មើនឹងការធ្លាក់ចុះ នៃតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់លោក Musk ចំនួន២១ ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត ដែលដូចគ្នានឹងសាច់ប្រាក់ ២១ ពាន់លានដុល្លារ ដែលលោកបានសន្យាថា នឹងដាក់ចូលសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀង Twitter ។ អ្នកវិភាគទីផ្សារជាន់ខ្ពស់របស់ OANDA លោក Ed Moya បានព្រមានថា ប្រសិនបើតម្លៃភាគហ៊ុន របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla នៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្រពេចស្រពិល នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោក។

អ្នកវិភាគក៏បានបន្តថា វិនិយោគិនមានការព្រួយបារម្ភថា លោក Musk ដែលបើកក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្រុមហ៊ុនជីករូងក្រោមដី The Boring Company និងក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ-ខួរក្បាល Neuralink នឹងត្រូវបានរំខាន ដោយក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការដំណើរការក្រុមហ៊ុន Tesla ។ លោក Jeff Windau អ្នកវិភាគភាគហ៊ុនជាន់ខ្ពស់ Edward Jones បាននិយាយថា លោកនឹងចំណាយពេលបន្ថែមទៀត ជាមួយបណ្តាក់ទុនផ្សេងទៀត។

មានដែនកំណត់សក្តានុពល លើចំនួនកម្រិតបញ្ជូន ដែលអ្នកអាចអនុវត្ត ចំពោះក្រុមហ៊ុននីមួយៗ នៃក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ។ ចំណែក Twitter ក៏ធ្លាក់ចុះដែរ ខណៈ ភាគហ៊ុនរបស់ Twitter ក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរ កាលពីថ្ងៃអង្គារគឺធ្លាក់ចុះ ៣.៩ ភាគរយ បិទនៅ ៤៩.៦៨ដុល្លារ ។

លោក Musk បានយល់ព្រមទិញក្រុមហ៊ុន កាលពីថ្ងៃចន្ទក្នុងតម្លៃ ៥៤.២០ ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុន ជាសាច់ប្រាក់។ គម្លាតរវាងការផ្តល់ជូនរបស់លោក និងតម្លៃភាគហ៊ុនជាក់ស្តែងរបស់ Twitter ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្រួយបារម្ភ របស់វិនិយោគិនថា ការធ្លាក់ចុះនៃភាគហ៊ុន Tesla ដែលផ្តល់នូវទ្រព្យសម្បត្តិ របស់លោក Musk ភាគច្រើនអាចនាំឲ្យលោក មានគំនិតទីពីរអំពីការទិញ Twitter៕ ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top