សេដ្ឋកិច្ច​

ទិន្នផលសារពើពន្ធ២០២១ Toyota ក្នុងស្រុក មានកម្រិតទាបបំផុត​ ក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះសតវត្ស

តូក្យូ៖ ក្រុមហ៊ុន Toyota Motor Corp បាននិយាយថា ទិន្នផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន ក្នុងសារពើពន្ធឆ្នាំ ២០២១បានធ្លាក់ចុះ ៥.៤ ភាគរយ ពីឆ្នាំមុនមកនៅត្រឹម ២,៧៦០,៨៤៣ គ្រឿងជាកម្រិតទាបបំផុត ក្នុងរយៈពេល ៤៥ ឆ្នាំ ដោយសារការរំខាន ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ចំពេលមានការរីករាលដាល នៃមេរោគឆ្លងយោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេ។

ទិន្នផលរថយន្តសកលបានកើនឡើងដល់ ៨,៥៦៩,៥៤៩គ្រឿង កើនឡើង ៤.៧ភាគរយ ជួយដោយដំណើរការដ៏រឹងមាំ នៅអាមេរិកខាងជើង និងអាស៊ី។ វាជាការបង្កើនទិន្នផលលើកដំបូង ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំ។

ផលិតកម្មក្នុងស្រុក ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់​ ដោយកង្វះខាតសារធាតុផ្សំ និងការបិទរោងចក្រ គ្រឿងបន្លាស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្នុងរដូវក្តៅ ចំពេលមានការកើនឡើង នៃការឆ្លងមេរោគ។

ក្រុមហ៊ុននិយាយថា ការខកខានរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota នៃការសម្រេចបាននូវគោលដៅ ផលិតក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន ចំនួន ៣ លានគ្រឿង សម្រាប់ឆ្នាំទី ២ ជាប់ៗគ្នាបង្ហាញពីបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ហើយខ្លួនរក្សាគោលដៅនោះ ដើម្បីការពារការងារក្នុងស្រុក។ ការរាំងស្ទះនៃការផ្គត់ផ្គង់នេះមានន័យថា អតិថិជនជាច្រើនត្រូវរង់ចាំជាច្រើនខែ សម្រាប់ការចែកចាយ ដោយអ្នកចែកចាយ ធ្វើឲ្យការលក់រថយន្តធ្លាក់ចុះ នៅប្រទេសជប៉ុន រួមទាំងសម្រាប់រថយន្តធុនតូចផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុន បានលក់រថយន្តចំនួន ៩,៥១១,៥៥៨គ្រឿង នៅទូទាំងពិភពលោកកើនឡើង ៤.៧ ភាគរយ ដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតទី២ ក្នុងកំណត់ត្រា។ ការលក់ក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន បានធ្លាក់ចុះ ៩.៣ ភាគរយមកនៅត្រឹម ១,៣៩៥,៩២០គ្រឿង បានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំជាប់គ្នា ដល់កម្រិតទាបបំផុត គិតចាប់តាំងពីសារពើពន្ធឆ្នាំ ២០០៨។

ការលក់នៅក្រៅប្រទេស បានកើនឡើង ៧,៥ ភាគរយដល់ចំនួន ៨ ១១៥ ៦៣៨ ឡាន។ តាមតំបន់ អ្នកដែលនៅអាមេរិកខាងជើង និងអាស៊ីកើនឡើង ២.៧ ភាគរយ និង ៥.៤ ភាគរយរៀងគ្នា ហើយទិន្នផលនៅបរទេស បានកើនឡើង ១០.៣ ភាគរយដល់ ៥,៨០៨,៧០៦គ្រឿង៕ ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top