សុខភាព និង ផ្លូវភេទ

ហេតុអ្វីបានជា មិនអាចរួមភេទ ហួស១៥នាទី?

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញ អ្នកពីមូលហេតុដែលអ្នកមិនគួរ រួមភេទហួស១៥នាទី ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

នៅពេលដែលអ្នករួមភេទ ឈាមអ្នកនឹងរត់លឿន ក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកទាំងពីរ ថែមទាំងសាច់ដុំអាចកន្ត្រាក់លឿន បេះដូងលោតញាប់ ឈាមឡើងខ្ពស់ ការដកដង្ហើមលឿន និងញាប់ជាងមុន ញើសខ្លាំង ឬសរសៃឈាមរីកធំជាដើម ។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកនឹងនឿយហត់ខ្លាំង ព្រោះបញ្ចេញកម្លាំងខ្លាំង។ បើអ្នករួមភេទយូរ អ្នកនឹងអាចជួបនឹងបញ្ហាយ៉ាងងាយដោយមិនដឹងខ្លួន។ ជាពិសេស ពេលដែលអ្នករួមភេទយូរ រដូវអ្នកក៏មកមិនទៀងដែរ។ ដូចនេះ អ្នកមិនគួររួមភេទហួស១៥នាទីទេ ទើបរាងកាយអ្នកមិនមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ។ អ្នកមិនគួរព្រោះតែចង់សប្បាយ ហើយបំផ្លាញរាងកាយ អ្នកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយយប់ឡើយ៕

Most Popular

To Top