ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ហ្សែន របស់មនុស្ស បញ្ចូលចូលខួរក្បាល ស្វាបណ្តាលឲ្យមាឌធំ ក្នុងពិភព នៃការពិសោធន៍ស្វា Apesហ្សែន របស់មនុស្ស បញ្ចូលចូលខួរក្បាល ស្វាបណ្តាលឲ្យមាឌធំ ក្នុងពិភព នៃការពិសោធន៍ស្វា Apes

អាមេរិក ៖ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បានបញ្ចូលហ្សែន របស់មនុស្សទៅក្នុងខួរក្បាល របស់សត្វស្វា ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកវាធំជាងមុន និងធ្វើឲ្យពពួកសត្វស្វាមានផ្ទៃមុន ជ្រីវជ្រួញកាន់តែច្រើននៅក្នុងការ ពិសោធន៍មន្ទីរ ពិសោធន៍មិនគួរឲ្យជឿ នេះបើយោងតាមការចេញ ផ្សាយពីគេហទំព័រឌៀលីម៉ែល ។

ក្រុមអ្នកជំនាញបានរកឃើញថា ការបញ្ចូលហ្សែនមានឈ្មោះថា ARHGAP11B បណ្តាលឲ្យមានកោសិកាណុកទីកធំជាងមុន ស្រដៀង នឹងកូនសត្វស្វាយ Marmoset ជាទូទៅ។ ប្រព័ន្ធកោសិកាណុកទីក គឺជាស្រទាប់ខាងក្រៅនៃខួរក្បាល ដែលមានភាពជ្រាលជ្រៅពាក់ព័ន្ធ នឹងហេតុផលភាសាការគិត និងមុខងារសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។
ARHGAP11B ត្រូវបានគេរកឃើញ នៅក្នុងមនុស្ស ប៉ុន្តែមិនមែនជាសត្វស្វា ឬថនិកសត្វដទៃទៀត បានបង្កឲ្យកោសិកា ដើមនៃខួរក្បាលរបស់ស្វាបង្កើត បានជាកោសិកាដើមកាន់ តែច្រើនពង្រីកខួរក្បាល ។ ខួរក្បាល Marmoset ត្រូវបានគេរកឃើញថា ធ្វើត្រាប់តាមស្នាមជាំធម្មជាតិ និងការចូលបន្ទាត់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សគេស្គាល់ថា Gyri និង Sulci រៀងៗខ្លួនលក្ខណៈវិវត្តនៅក្នុងមនុស្សដើម្បីបង្កើនផ្ទៃលើកោសិកាប្រសាទ។

ការពិសោធន៍នេះគឺមានលក្ខណៈខុស ប្លែកពីខ្សែភាពយន្តពិភពនៃសត្វស្វា Apes ថ្មីៗនេះដែលសត្វស្វាបានកែប្រែហ្សែន ធ្វើសង្គ្រាមលើមនុស្សជាតិ ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើត គភ៌ឲ្យសត្វស្វា Marmoset ចំនួន ៧ សរុបនៅក្នុងស្បូន ហើយត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី១០២ នៃការមានផ្ទៃពោះដោយផ្នែក Cesarian ដើម្បីធ្វើការវិភាគ៕ ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top