ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មួយប៉ប្រិចភ្នែកសោះ កូវីដអូមីក្រុង ឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិក ច្រើនជាងកូវីដ ឌែលតា

សារព័ត៌មាន The Seattle Times បានរាយការណ៍ថា រលក នៃការឆ្លងវីរុសបម្លែងថ្មីអូមីក្រុង កំពុងឆ្លងខ្លាំង ដោយករណីស្លាប់ បានកើនឡើងលើសពីរលក នៃការឆ្លងវីរុសបម្លែងឌែលតានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

ចំនួនអ្នកស្លាប់ នៅក្នុងអំឡុងពេលរលក នៃការឆ្លងវីរុស បម្លែងថ្មីអូមីក្រុង គឺ ខ្ពស់ជាងប្រហែល ១៧ភាគរយ នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា នឹងរលកនៃការឆ្លងវីរុសបម្លែងឌែលតា នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាជន ចម្រុះជាតិសាសន៍រស់នៅ។

ការរាយការណ៍នោះ បាននិយាយថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ នូវភាពងាយរងគ្រោះបន្ត របស់ប្រទេសនេះ ដោយការឆ្លងមានលក្ខណៈ ដូចហ្វូងតារាសាស្ត្រ ដល់ទៅ ៣០លាននាក់ ៕

Most Popular

To Top