ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Snapchat បើកដំណើរការមុខងារ សុវត្ថិភាពផ្តល់ឲ្យ ឪពុកម្តាយអាចចូលប្រើ គណនីរបស់កុមារ មានកម្រិត

អាមេរិក ៖ យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រស្គាយញ៉ូវ បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា កម្មវិធី Snapchat កំពុងដាក់ឲ្យដំណើរ ការមុខងារថ្មី ដែលនឹងផ្តល់ឲ្យឪពុកម្តាយ នូវលទ្ធភាពមួយចំនួនចូល ទៅក្នុងសកម្មភាព របស់កូន របស់ពួកគេនៅលើវេទិកា ។

វាតម្រូវឲ្យគណនី របស់កុមារ យល់ព្រម ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយគណនី ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកមាន អាយុលើសពី ២៥ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែឧបករណ៍មជ្ឈមណ្ឌល គ្រួសារនឹងបង្ហាញ ឪពុកម្តាយអំពីបញ្ជីមិត្តភ័ក្តិ របស់កូនពួកគេ នៅពេលពួកគេនិយាយចុងក្រោយ ជាមួយមិត្តភ័ក្តិនីមួយៗ ក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយ ។

លោក Jacqueline Beauchere ប្រធានផ្នែកសុវត្ថិភាពវេទិកាសកល របស់ Snapchat បានប្រាប់ Sky News ថា ចំណុចនេះគឺការយល់ដឹង ជាជាងការត្រួតពិនិត្យ ឧបករណ៍នេះ នឹង មិនបង្ហាញពីការសន្ទនា ពិតប្រាកដនោះទេ ។ គំនិតនេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង ពីវិធីឪពុកម្តាយចូល រួមជាមួយក្មេងជំទង់ របស់ពួកគេក្នុងពិភពពិត ជាធម្មតាឪពុកម្តាយដឹងថា អ្នកណាដែលក្មេងជំទង់ របស់ពួកគេជាមិត្តភក្តិជាមួយ និងនៅពេល ពួកគេកំពុងដើរលេង ប៉ុន្តែកុំលួចស្តាប់ការសន្ទនា ឯកជនរបស់ពួកគេ ។

អ្នកស្រី Beauchere បានបន្ថែមថា មជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារ គឺអំពីការជំរុញឲ្យមានការសន្ទនា ប្រកបដោយអត្ថន័យ ស្ថាបនារវាងឪពុកម្តាយ និងក្មេងជំទង់អំពីការរក្សា សុវត្ថិភាពនៅលើ អ៊ីនធើណេត ។ យើងសង្ឃឹមថាលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះ ផ្តល់អំណាចទាំង ឪពុកម្តាយ និងក្មេងជំទង់ផ្តល់ឲ្យឪពុកម្តាយ នូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗ ទាំងនោះអំពីអ្នកដែលក្មេងជំទង់ របស់ពួកគេកំពុងទាក់ទង ជាមួយនៅលើ Snapchat ក្នុងពេលតែមួយការពារ តម្រូវការរបស់ក្មេងជំទង់ សម្រាប់ភាពឯកជន និងឯករាជ្យភាពរបស់ពួកគេ៕

Most Popular

To Top