កីឡា

ក្លិប កី ឡា បាល់ ទាត់ វិសាខា ចុះ MoUក្លិប Yokohama FC របស់ ជប៉ុនដើម្បី ពង្រឹង ចំ ណង មិត្ត ភាព កម្ពុជា-ជប៉ុន

ភ្នំពេញ៖ពិធីចុះ MoU នេះ បានធ្វើកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោម វត្ត មាន លោ ស សុខា ស្ថាប និក ក្លិប កី ឡា បាល់ ទាត់ វិសាខា, លោក ជំទាវ កែ សួនសុភី ប្រ ធាន ក្លិប កី ឡា បាល់ ទាត់ វិសាខា និង លោក Onodera Hiroshi ប្រ ធាន ក្លិប Yokohama FC របស់ ជប៉ុន ព្រម ទាំង ក្រុម ការ ងារ ក្លិប ទាំង ពីរ ផងដែរ ។


ក្លិបកីឡាបាល់ទាត់វិសាខា មានក្ដីសោមនស្សរីករាយ ក្នុង ការ ប្រ កាស ចុះ អនុស្សារ ណៈ យោគ យល់ គ្នា (MoU) ជា មួយ ក្លិប Yokohama FC ដែល ជា ក្លិប សមា ជិក J1-League 2020 ដើម្បី ពង្រឹង ចំ ណង មិត្ត ភាព កម្ពុជា-ជប៉ុន និង ពង្រីក កិច្ច សហ ប្រ តិ បត្តិ ការ ការ ងារ រវាង ក្លិប ទាំង ពីរ ពិសេស ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ កី ឡាករ យុវ ជន ថ្នាល ក៏ ដូច ជា គ្រូ បង្វឹក សំ ដៅ ជំ រុញ ការ អភិវឌ្ឍ ក្លិប ទាំង ពីរ ឆ្ពោះ ទៅ រក ភាព រីក ចម្រើន បន្ថែម ទៀត ខាងក្រោមនេះ គឺជារូបភាពខ្លះៗ នៃកម្មវិធីចុះ MoU ខាងលើ នៅប្រទេសជប៉ុន។ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top