កីឡា

ចៅក្រម CAS ខ្វះជំនាញប្រឆាំង សារធាតុហាមឃាត់ ក្នុងកីឡា នៅការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក ក្រុងតូក្យូ

GENEVA៖ តុលាការអាជ្ញាកណ្តាល សម្រាប់កីឡាត្រូវបានរិះគន់ ចំពោះការជ្រើសរើសចៅក្រម ទៅធ្វើការនៅព្រឹត្តិការណ៍ ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូដែលមិនមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការដោះស្រាយករណីប្រើប្រាស់ សារធាតុហាមឃាត់ ក្នុងកីឡាយោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេ។

ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលតុលាការកំពូលផ្នែកកីឡា បើកសាលាក្តីអូឡាំពិកពិសេសរបស់ខ្លួន នៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡារដូវរងា ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង វាត្រូវបានជ្រើសរើសលើរបាយការណ៍ទូលំទូលាយមួយ ត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប្រឆាំង សារធាតុហាមឃាត ក្នុងកីឡាពិភពលោកបានសរសើរយ៉ាងទូលំទូលាយនូវប្រតិបត្តិការ នៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូកាលពីឆ្នាំមុន។

អ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យ ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយ WADA បាននិយាយថា ចៅក្រម CAS មួយចំនួននៅទីក្រុងតូក្យូ មានកម្រិតចំណេះដឹងប្រឆាំងនឹងសារធាតុហាមឃាត់ ក្នុងកីឡាមិនគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងច្បាប់ និងករណីមុនៗ។ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថា “សំណួរមួយចំនួនត្រូវបានសួរដោយសមាជិក ក្រុមនៅក្នុងសវនាការយ៉ាងហោចណាស់មួយ បានគូសបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះ” ។

របាយការណ៍ ៤៤ ទំព័រមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ សមាជិកណាខ្លះនៃផ្នែកសារធាតុហាមឃាត់ ក្នុងកីឡា CAS នៅទីក្រុងតូក្យូជាប្រធាន សហប្រធាន និងអាជ្ញាកណ្តាល៦នាក់ ត្រូវបានគេគិតថា ខ្វះចំណេះដឹងអ្នកជំនាញសម្រាប់ករណី មួយចំនួនដែលពួកគេបានដោះស្រាយ។ តុលាការមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Lausanne ប្រទេសស្វីសបានប្រឆាំងថា ក្រុមដែលបានធ្វើការរិះគន់ ហើយអ្នកជំនាញ៨នាក់ មកពីផ្នែកផ្សេងៗគ្នានៃការងារប្រឆាំងសារធាតុហាមឃាត់ ក្នុងកីឡាមិនស៊ាំនឹងនីតិវិធី CAS ហើយបានធ្វើការវាយតម្លៃតាមប្រធានបទ៕ ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top