បច្ចេកវិទ្យា

អ្នកស៊ើបការណ៍ បរទេសប្រើ LinkedIn នៅលើទំហំឧស្សាហកម្ម នៃការបោកប្រាស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល

អង់គ្លេស៖យោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រស្គាយញ៉ូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ភ្នាក់ងារបរទេសកំពុងបង្កើតទម្រង់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្លែងក្លាយដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីដែលមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិ។

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកស៊ើបការណ៍បរទេសដើម្បីកំណត់គោលដៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ធុរកិច្ច និងអ្នកសិក្សារាប់ពាន់នាក់។ នោះគឺជាការព្រមានពីអគ្គនាយករបស់ MI5 លោក Ken McCallum បាននិយាយថា MI5 បានឃើញវិធីសាស្រ្តក្លែងបន្លំជាង ១០,០០០នៅលើគេហទំព័របណ្តាញវិជ្ជាជីវៈពីអ្នកស៊ើបការណ៍បរទេសទៅកាន់មនុស្ស និងខាងក្រោមចក្រភពអង់គ្លេស។

រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថា ទម្រង់ក្លែងក្លាយកំពុងត្រូវបានបង្កើតនៅលើគេហទំព័រដូចជា LinkedIn និង Facebook នៅលើទំហំឧស្សាហកម្មដោយមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេប្រើដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិ។ លោក McCallum បានបន្ថែមថា អ្នកស៊ើបការណ៍បរទេសកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងក្នុងវិស័យអប់រំ។

ការឧស្សាហ៍ព្យាយាមតាមឌីជីថល៖លោកបាននិយាយថា កម្មវិធី Think Before You Link ជួយអ្នកដែលប្រហែលជាទទួលបានវិធីសាស្រ្តក្លែងបន្លំដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យការឧស្សាហ៍ព្យាយាមតាមឌីជីថលរបស់ពួកគេមុនពេលទទួលយកទំនាក់ទំនងដែលមិនស្គាល់តាមអ៊ីនធើណេត។

កម្មវិធីដែលមានគោលបំណងការពារមនុស្សពីការក្លែងបន្លំដោយគណនីក្លែងក្លាយទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយមជ្ឈមណ្ឌលការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាល៕ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top