ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យ នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង របស់អាមេរិក នៅក្នុងកន្លែង ដែលមានរយៈពេលវែង នៅតែបង្កការព្រួយបារម្ភជាសាធារណៈ

វ៉ាស៊ីនតោន៖ ប្រហែលមួយខែបន្ទាប់ពីការ ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ បានចាប់ផ្តើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិក វានៅតែមិនអាចទៅរួច សម្រាប់សាធារណជន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីតាមដានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ នៅតាមមណ្ឌលថែទាំកន្លែង ផ្តល់សេវារស់នៅ និងកន្លែងថែទាំរយៈពេលវែងផ្សេងទៀត (LTCF) ។

យោងតាមការចុះផ្សាយ របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិន ស៊ិនហួបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងរដ្ឋភាគច្រើនព័ត៌មានលម្អិត អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង នៅតែមាន“ ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់” ដែលវាបង្កការព្រួយ បារម្ភជាសាធារណៈ ។

ការចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺកូវីដ-១៩នេះ នៅ សហរដ្ឋអាមេរិក បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ ពីសំណាក់សាធារណជន ចាប់តាំងពីខ្លួនបានចាប់ផ្តើម យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំមុន។

អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាព និងមន្ត្រីបានបន្ទោសរដ្ឋនានា ចំពោះការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងយឺត ។ យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺ សហរដ្ឋអាមេរិក (CDC) បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេះគ្រោងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង ជនជាតិអាមេរិកចំនួន ២០ លាននាក់នៅចុង ឆ្នាំ២០២០។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមាន តែចំនួនប្រហែល ១២,២៨ លានដូសប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែមករា៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

Most Popular

To Top