កីឡា

ហុងគ្រី បានត្រឹមស្មើនឹង បារាំង នៃព្រឹត្តិការណ៍ ការប្រកួត កីឡាបាល់ទាត់ Euro ២០២០ ជើងទី២ ១-១

ហុងគ្រី៖ ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិហុងគ្រី បានត្រឹមស្មើជាមួយ ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំង ជើងទី២នៃព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួត កីឡាបាល់ទាត Euro ២០២០ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ក្នុងពូលF ដូច្នេះទាំង២ក្រុមទទួលបាន១ពិន្ទុដូចគ្នា៕ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top