បច្ចេកវិទ្យា

TikTok ត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយ ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ នៃការបោះឆ្នោត នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ខាងមុខ

សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ ៖ កាលពីម្សិលមិញ TikTok បានដាក់ចេញនូវផែនការ ប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំង នឹងទឹកជំនន់ នៃព័ត៌មានមិនពិតរំពឹងថា នឹងអមដំណើរការបោះឆ្នោត ពាក់កណ្តាលអាណត្តិ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នាពេលខាងមុខ ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា បញ្ហាភាគច្រើនសម្រេចចិត្ត ដោយខ្លួនឯងអំពីរបៀប ដោះស្រាយ យោងតាមការចេញផ្សាយ ពីគេហទំព័រឌឺវីប៊ីស ។

ការប្រកួតនៅខែវិច្ឆិកា នឹងសម្រេចថា អ្នកណាគ្រប់គ្រងសមាជនឹងបង្កើតព័ត៌មាន មិនពិតបានចែករម្លែកដោយគ្មានកំហុស ក៏ដូចជាការប៉ុនប៉ង ដោយចេតនា ដើម្បីបំភាន់លើបណ្តាញ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសំខាន់ៗ បានចាប់ផ្តើមប្រកាសពីរបៀប ដែលពួកគេនឹងប្រឆាំង តបតវិញ ។

ប្រធានផ្នែកសុវត្ថិភាព អាមេរិកលោក Eric Han បាននិយាយលើការ បង្ហោះប្លុកថា TikTok បានចាប់ផ្តើមរំលឹក អ្នកប្រើប្រាស់ថា ការហាមឃាត់ របស់ខ្លួនលើការ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នយោបាយរួមមានវីដេអូ ដែលមនុស្ស ត្រូវបានបង់ប្រាក់ ដើម្បីបង្កើតសម្រាប់វេទិកានេះ។ លោក Han បានបន្តថា ប្រសិនបើយើងរកឃើញខ្លឹមសារ នយោបាយត្រូវបានបង់ថ្លៃ និងមិនត្រូវបានបញ្ចេញ ឱ្យឃើញត្រឹមត្រូវ នោះវានឹងត្រូវបានដកចេញពីវេទិការភ្លាមៗ។
លោកបានបន្ថែមថា TikTok បានដាក់ចេញ នូវមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោត នឹងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យដឹង ពីរបៀប និងកន្លែងដែលត្រូវបោះឆ្នោត ព្រមទាំងមានវីដេអូមានបំណងលើកទឹក ចិត្តមនុស្សឲ្យគិតពិចារណា អំពីខ្លឹមសារអនឡាញ ។
កម្មវិធីចែករម្លែក វីដេអូ ដ៏ពេញនិយមនឹងបន្ថែមតំណភ្ជាប់ ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន ទៅកាន់ខ្លឹមសារត្រូវបានសម្គាល់ថា ពាក់ព័ន្ធនឹង ការបោះឆ្នោត ពាក់កណ្តាលអាណត្តិ រួមជាមួយនឹង គណនីជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាល អ្នកនយោបាយ ឬគណបក្សនយោបាយ។

លោក Han បានអះអាងថា TikTok នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ និងអ្នកត្រួតពិនិត្យការពិត របស់មនុស្ស ដើម្បីវាយតម្លៃភាព ត្រឹមត្រូវ នៃមាតិកាដែលជំរុញ ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ពិចារណាឡើងវិញ ការចែករម្លែកការបង្ហោះជាមួយនឹងព័ត៌មាន ដែលមិនបានបញ្ជាក់។ នាយកជាតិលោក Mike Burns បាននិយាយថា គម្រោងបោះឆ្នោតសកលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោត ដោយយុត្តិធម៌ជាអង្គការមួយ ក្នុងចំណោមអង្គការ ដែលធ្វើការជាមួយ TikTok កំពុងជួយផ្តល់ព័ត៌មាន សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត ។

លោក Burns បាននិយាយថា យើងបានឃើញអ្នកបោះឆ្នោត ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យុវជន និងនិស្សិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ ២០១៨ និង ២០២០។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ Pew ថ្មីៗនេះថា TikTok បានលេចចេញជាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សង្គមកំពូលសម្រាប់ យុវវ័យអាមេរិក ។
មេ Facebook Meta នៅសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថា ការការពារខ្លួនកំពុង ដាក់ឲ្យដំណើរការសម្រាប់ ពាក់កណ្តាលអាណត្តិ នឹងពង្រឹង លើមេរៀនដែលបានរៀន ។ ប្រធាន Meta នៃកិច្ចការសកលលោក Nick Clegg បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ដូចដែលយើងបានធ្វើកាលឆ្នាំ ២០២០ យើងមានក្រុម ខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោត និងការជ្រៀតជ្រែក អ្នកបោះឆ្នោត ខណៈជួយមនុស្សឱ្យទទួល បានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្ត បានអំពីពេលណា និងរបៀបបោះឆ្នោត ៕ដោយ៖លី ភីលីព

Most Popular

To Top